Οι εκδόσεις Φανταστικός Ορίζοντας δεν λειτουργούν πλέον ως εμπορική οντότητα.

Βιβλία του Κώστα Βουλαζέρη μπορείτε να βρείτε πάντα δωρεάν στον προσωπικό του ιστότοπο.